top of page
ORIAN_VECTOR_ALL_05-10.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05_-10.png

מדריך להוצאת ייפוי כוח , משלוח מעל 1000$לצורך שחרור החבילה מהמכס נדרש לבצע ייפוי כוח לעמיל המכס, אוריין לוגיסטיקה בע"מ, מכיוון שערך המשלוח מעל 1000$ .

 

לצורך ביצוע ייפוי הכוח נכנס לקישור:

https://www.gov.il/he/service/letter-of-authorization-customs-agent

ניגש להגשת הבקשה ונעקוב אחר המדריך.

ייפוי כוח 1.JPG

נבצע חיבור למערכת

Picture1.png

1. פרטי המרשה והמורשה:
     מספר הח.פ : 514189208

     שם סוכן המכס : אוריין לוגיסטיקה בע"מ

     בסעיף אשר צריך לציין תוקף ייפוי הכוח :

     יש לסמן א.1.ה – לפחות חודש אך רצוי שנה קדימה

ייפוי כוח  2.JPG

 2. מהות ההרשאות:

      מומלץ לסמן בתחתית העמוד את "כל הפעולות המנויות בסעיפים ב.1-ב.7.

ייפוי כוח  3.JPG

3. החזר כספי: אין צורך להתייחס. 

ייפוי כוח  4.JPG

4. הצהרת המרשה:

ייפוי כוח 5.JPG

5. הוספת מסמכים: חסום, יש להתעלם
 

ייפוי כוח 6.JPG

יש ללחוץ על ״שלח״.

 

לאחר קבלת ייפוי הכוח יש לשלוח מייל חוזר עם צילום האסמכתא

 

בהצלחה!

בהצלחה! לכל שאלה, מוזמנים ליצור קשר בווטסאפ או דרך טופס יצירת הקשר בעמוד הבית

bottom of page