top of page

מסלולה של חבילה או איך עובד מערך המשלוחים שלנו

ORIAN_VECTOR_ALL_03-21.png

ברוכה הבאה לישראל
עם נחיתת החבילה בנמל התעופה,
היא עוברת מיד אל בית המכס

ORIAN_VECTOR_ALL_03-22.png

טיסה נעימה
החבילה שלכם עולה על מטוס
ועושה את דרכה לארץ

ORIAN_VECTOR_ALL_03.png

אתם מזמינים מוצר באונליין
ברגע שהמוצר מוכן להפצה, ואנחנו
אלה שאחראים על הפצתו בישראל,
אנחנו מקבלים את פרטי ההזמנה
שלכם ומעדכנים אתכם אם יש
פרטים חסרים

ORIAN_VECTOR_ALL_03-19.png

החבילה שלכם הגיעה
ללוקר שיתופי, נקודת הפצה 
שבחרתם, או עד דלת הבית. 
להתראות בפעם הבאה!

ORIAN_VECTOR_ALL_03-25.png

נסיעה טובה
ברגע שהחבילות משוחררות 
מהמכס, הן מועברות אלינו 
להפצה אליכם

ORIAN_VECTOR_ALL_03-26.png

הליך מיון ובדיקה
בשלב זה, חלק מהחבילות משוחררות
מיידית. אחרות נדרשות לבדיקה של
תשלומים נוספים ו/או הצגת/הנפקת
אישורים מיוחדים

bottom of page