top of page

מדריך להוצאת פטור מתקן

ישנם מוצרים אשר נדרשים לקבל פטור מתקן לצורך השחרור מהמכס.

את הבקשה לפטור מגישים דרך מערכת מסלול שמקושרת לכל הרשויות.

לצורך הוצאת הפטור נכנס לקישור :

https://www.gov.il/he/service/exemption_article_2d

ראשית נלחץ על הקישור: ״להגשת הבקשה״

פטור מתקן – ייבוא אישי 1.JPG

1. פרטי המבקש
     יש למלא את כל הפרטיים האישיים של מזמין המשלוח.

פטור מתקן – ייבוא אישי 2.JPG

 2. פרטי המשלוח

      יש למלא את הפרטים המלאים של הטובין (המוצר), במידת הצורך יש לפנות לספק

      לקבלת כל המידע הרלוונטי

פטור מתקן – ייבוא אישי 3.JPG

כאשר נמלא בשם המוצר על פי הרשימה את המוצר התקין באופן אוטומטי החלק הזה יתמלא

Picture1.png

סיווג המוצר - חברת אוריין תספק את פרט המכס אך אם אינם בטוחים יש גם רשימה של פרטי המכס עבורם ניתן להגיש בקשה לפטור.

סיווג.png

צירוף מסמכים

צירוף.png

3. הצהרה

     יש למלא את הפרטים האישים והסיבה לקבלת הפטור

בהצלחה!

בהצלחה! לכל שאלה, מוזמנים ליצור קשר בווטסאפ או דרך טופס יצירת הקשר בעמוד הבית

bottom of page