top of page
ORIAN_VECTOR_ALL_05-03.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05_-03.png

מדריך להוצאת רישיון ייבוא - מנהל התעשיות 

ישנם מוצרים אשר נדרשים ברישיון ייבוא לצורך שחרור מהמכס.

את הבקשה לרישיון מגישים דרך מערכת מסלול שמקושרת לכל הרשויות.

שים לב הוצאת רישיון  ייבוא באיחור כלומר אחרי הגעת החבילה לארץ הינה עברה עליה ניתן לכפר באמצעות קנס של 100 ₪.

לצורך הוצאת הרישיון נכנס לקישור:

https://www.gov.il/he/service/import_license_economy

הוצאת רישיון ייבוא מנהל תעשיות –1.JPG

1.כללי :

נסמן את סוג הבקשה: רישיון מנהל תעשיות

*רשות מטפלת: תלוי במוצר שהוזמן

הוצאת רישיון ייבוא מנהל תעשיות –2.JPG

 2. פרטי מבקש

יש למלא את כל הפרטים של מזמין המשלוח, במידה והמשלוח הגיע על שם חברה יש למלא את הפרטים המלאים של החברה, במידה ועל יבואן פרטי נמלא בהתאם.

האם קיים סוכן מכס? נסמן לא

פרטי איש הקשר של מזמין המשלוח.

הוצאת רישיון ייבוא מנהל תעשיות – 3.JPG

3. פרטי הטובין

     נמלא את הפרטים המסומנים בכוכבית

     פרט המכס: יש להזין את פרט המכס שקיבלתם מחברת אוריין.

     יש להזין אותו בצורה הבאה: 9015300000/6 (דוגמא)

     קוד הנחה: אין צורך להזין נתונים בקוד הנחה.

הוצאת רישיון ייבוא מנהל תעשיות – 4.JPG

המשך ל 3 פרטי הטובין,

יש לבדוק מול הספק את המידע המלא על היצרן.

הוצאת רישיון ייבוא מנהל תעשיות – 4 המשך.JPG

4. פרטי ספקים / ארצות יצוא:

יש למלא בחלק זה את המידע על הספק ממנו נרכשה החבילה.

הוצאת רישיון ייבוא מנהל תעשיות – 5.JPG

5. צרופות:

     יש לצרף את המסמכים הבאים:

     הצהרה מה מכילה החבילה ומה הולך להיות השימוש בה וקבלה מהספק

הוצאת רישיון ייבוא מנהל תעשיות – 6.JPG

6. הערות ושליחה

     במידה ויש הערות ניתן להוסיף, ומלא את הפרטים המסומנים בכוכבית

הוצאת רישיון ייבוא מנהל תעשיות – 7.JPG

בהצלחה!

בהצלחה! לכל שאלה, מוזמנים ליצור קשר בווטסאפ או דרך טופס יצירת הקשר בעמוד הבית

bottom of page