top of page
ORIAN_VECTOR_ALL_05-07.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05_-07.png

מדריך להוצאת רישיון ייבוא - רשות התעופה האזרחית 

ישנם מוצרים אשר נדרשים ברישיון ייבוא לצורך שחרור מהמכס.

את הבקשה לרישיון מגישים דרך מערכת מסלול שמקושרת לכל הרשויות.

שים לב הוצאת רישיון  ייבוא באיחור כלומר אחרי הגעת החבילה לארץ הינה עברה עליה ניתן לכפר באמצעות קנס של 100 ₪.

לצורך הוצאת הרישיון נכנס לקישור:

https://www.gov.il/he/service/drone-import-request

נבחר את סוג הייבוא המבוקש.

רשות התעופה האזרחית 1.JPG

1.כללי : נבחר מהו סוג הייבוא הרלוונטי.

רשות התעופה האזרחית 2.JPG

 2. פרטי מבקש השירות: יש למלא את הפרטים של מזמין המשלוח

      במידה והמשלוח הגיע על שם חברה יש למלא את הפרטים המלאים של החברה , במידה          ועל יבואן פרטי נמלא בהתאם. האם קיים סוכן מכס? נסמן לא.

רשות התעופה האזרחית 3.JPG

3. פרטי הטובין

     נמלא את הפרטים המסומנים בכוכבית

     פרט המכס: יש להזין את פרט המכס שקיבלתם מחברת אוריין.

רשות התעופה האזרחית 4.JPG

4. פרטי היצרן והספק

     נמלא את הפרטים המסומנים בכוכבית

     יש למלא בחלק זה את המידע על הספק ממנו נרכשה החבילה.

רשות התעופה האזרחית 5.JPG

5. צרופות

יש לצרף את המסמכים הבאים:

הצהרה מה מכילה החבילה ומה הולך להיות השימוש בה וקבלה מהספק

רשות התעופה האזרחית 6.JPG

6. הצהרה:

     במידה ויש הערות ניתן להוסיף, ומלא את הפרטים המסומנים בכוכבית

רשות התעופה האזרחית 7.JPG

בהצלחה!

בהצלחה! לכל שאלה, מוזמנים ליצור קשר בווטסאפ או דרך טופס יצירת הקשר בעמוד הבית

bottom of page