top of page
ORIAN_VECTOR_ALL_05_-08.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05-08.png

הוכחת תשלום לבדיקת ערך ריאלי

המכס בישראל רשאי לבקש הוכחת תשלום עבור כל פריט המיובא לארץ.

הסיבות לכך הן:

1. מניעת הונאות: הוכחת תשלום יכולה לסייע למכס לוודא שהעסקה אכן התבצעה וששווי הפריט המוצהר מדויק.

2. גביית מיסים: המכס גובה מיסים שונים על יבוא סחורות, ביניהם מכס, מע"מ והיטלים. הוכחת תשלום יכולה לסייע למכס לקבוע את סכום המיסים שיש לשלם.

3. הגנה על זכויות יוצרים: המכס רשאי לעכב יבוא של סחורות המפרות זכויות יוצרים. הוכחת תשלום יכולה לסייע למכס לוודא שהפריט המיובא אינו מפר זכויות יוצרים.

לדוגמה ייבוא של שעונים מסין, ייתכן שהמכס מבקש הוכחת תשלום כדי לוודא שהעסקה אכן התבצעה וששווי השעון המוצהר מדויק. זאת, מכיוון ששעונים מזויפים רבים מיובאים מסין, והמכס מעוניין למנוע הונאות והפסדי הכנסות ממיסים.

הנה כמה טיפים להתמודדות עם בקשת המכס להוכחת תשלום:

1. ודאו שיש לכם הוכחת תשלום זמינה, כגון קבלה או אישור תשלום מחברת האשראי.

2. ספקו למכס את כל המסמכים הנדרשים, כולל הוכחת תשלום, חשבונית וטופס הצהרת יבוא.

בהצלחה! לכל שאלה, מוזמנים ליצור קשר בווטסאפ או דרך טופס יצירת הקשר בעמוד הבית

bottom of page