top of page

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות

באתר זה מוטמע תוסף הנגישות enable המסייע בהנגשת האתר לבעלי מוגבלויות.

מדריך למשתמש בתפריט:

- כפתור התאמת האתר ותגיות האתר עבור מכשירי עזר וטכנולוגיות עבור בעלי מוגבלויות

- כפתור איפשור ניווט בעזרת מקשי המקלדת בין הקישורים שבאתר

- כפתור השבתת הבהובים ו/או אלמנטים נעים על המסך

- כפתור איפשור מצב מונוכרום שחור לבן עבור עיוורי צבעים

- כפתור ספיה (גוון חום)

- כפתור שינוי ניגודיות גבוהה

- כפתור שחור צהוב

- כפתור היפוך צבעים

- כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל תגי הכותרות המופיעים באתר

- כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל הקישורים המופיעים באתר

- כפתור המציג את התיאור החלופי של כל התמונות המופיעות באתר במעבר עכבר

- כפתור המציג תיאור קבוע של התמונות באתר

- כפתור ביטול שימוש בגופן קריא

- כפתור הגדלת גודל הגופנים באתר

- כפתור הקטנת גודל הגופנים באתר

- כפתור הגדלת כל  התצוגה לכ־200%

- כפתור הקטנת כל  התצוגה לכ־70%

- כפתור הגדלת סמן העכבר

- כפתור הגדלת סמן העכבר ושינוי צבעו לשחור

- כפתור מצב קריאת האתר

- כפתור המציג את הצהרת הנגישות

- כפתור איפוס המבטל את הנגישות

- כפתור שליחת משוב נגישות

- כפתור שינוי שפת הסרגל והצהרת הנגישות בהתאם

בסרגל הנגישות יש 2 סוגים של הגדלות לנוחיותכם, אך אם תרצו להגדיל עוד את האותיות תוכלו להשתמש בפונקציות המקלדת הבאות:

  • מקש Esc יפתח ויסגור את סרגל הנגישות

  • מקש Ctrl + יגדיל את הטקסט באתר

  • מקש Ctrl – יקטין את הטקסט באתר

  • מקש Ctrl 0 יחזיר את האתר לגדלו המקורי

  • מקש רווח (SPACE) יוריד את האתר כלפי מטה.

  • מקש F11 יגדיל את המסך לגודל מלא - לחיצה נוספת תקטין אותו חזרה.

bottom of page