top of page
ORIAN_VECTOR_ALL_05-06.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05_-06.png

מדריך להוצאת
בדיקת תחבורה- נספח י"ב

ישנם מוצרים הרשומים בפנקס האמ"ר של משרד
הבריאות , לצורך שחרורם מהמכס נדרש לקבל
אישור משרד הבריאות. את הבקשה מגישים
דרך מערכת מסלול  (לא נתמך מטלפון נייד)

בכניסה ללינק, יש לבחור באפשרות "אישור יבוא חד פעמי"

1 תקן.JPG

לאחר בחירה, ייפתח מסך הבקשה. יש לפעול בהתאם לשלבים הבאים

1. סוג הבקשה : יש לבחור - חד פעמי

 2. מבקש השירות: יש למלא את הפרטים של מזמין המשלוח

      מספר יבואן – תעודת זהות
      האם מגיש הבקשה הוא עמיל המכס – נבחר לא
      האם הבקשה מוגשת על ידי היבואן – נבחר כן  

3. פרטי יצרן/ספק
 
   יש להיכנס לחשבון הספק/קבלה שהתקבלה מהספק ממנו נרכשה
     החבילה ולציין את הפרטים המופיעים בחשבון
     *יש לסמן שמסופק באמצעות ספק, לדוגמא אמזון/אייבי (כתובת הספק מופיעה בחשבון) 
 

4. מטרת הייבוא
     שלב זה יהיה חסום לבחירה מכיוון שמדובר באישור חד פעמי ובייבוא אישי

5. פרטי הטובין
     פרט המכס – ישלח במייל/הודעה מחברת אוריין
     תיאור טובין – בהתאם למופיע בחשבון
     כמות – בהתאם למופיע בחשבון
     ארץ יצור – בהתאם למופיע בחשבון
     ייעוד – הסבר מהי מטרת היבוא והשימוש במוצר
     הטובין מאושרים כאמ"ר במדינה מוכרת – נסמן "ללא אישורים"

חומרי גלם/רכיבים לייצור

6. צרופות:
   
 מסמך חשבון הספק ושטר מטען יסופק על ידינו.
     יש לצרף לחשבון הספק את המסמכים הבאים:
     א. חשבון ספק
     ב. שטר מטען
     ג. צילום ת"ז
     ד. מכתב הסבר על ייעוד השימוש של המוצר

7. לאחר שליחת המסמך וקבלת מס' אסמכתא של הבקשה,
     יישלח גם למייל שהוזן אסמכתא שהבקשה הוגשה.

8. מענה ממשרד הבריאות יכול לקחת מס' ימים.

9. לאחר קבלת האישור יש לשלוח לכתובת המייל שלנו כדי
     שנגיש את החבילה לשחרור מהמכס.

בהצלחה! לכל שאלה, מוזמנים ליצור קשר בווטסאפ או דרך טופס יצירת הקשר בעמוד הבית

bottom of page