top of page
ORIAN_VECTOR_ALL_05_-04.png
ORIAN_VECTOR_ALL_04-05.png

אדווה, שהזמינה מלתחה
ונדרשה לתשלום מע״מ, מס קניה ומכס
 

ORIAN_VECTOR_ALL_05_-06.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05-06.png

עוז, שהזמין אגזוז
ונדרש לבדיקה ולאישור משרד התחבורה

אישורים ותקנים
חלק מהמוצרים הנכנסים לישראל נדרשים באישורים ותקנים.
אל תחששו, זה רק נראה מסובך אבל למעשה זה די פשוט
ולא ידרוש מכם יותר ממספר רגעים!
הנה כמה דוגמאות, לחצו על הדוגמא הרלוונטית לקבלת מידע נוסף

רשימת הלינקים לכל האישורים והתקנים, פה למטה

ORIAN_VECTOR_ALL_05_-05.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05-05.png

דורון, שהזמין תוספי מזון
ונדרש לחתום על הצהרה למשרד הבריאות

ORIAN_VECTOR_ALL_05_-07.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05-07.png

שירן, שהזמינה רחפן
ונדרשה לרישיון רשות התעופה האזרחית

ORIAN_VECTOR_ALL_05_-10.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05-10.png

 שלום, שקנה גלשן במלמעלה
מ-$1,000 ונשאר נינוח

על אף שנדרש למלא ייפוי כוח

ORIAN_VECTOR_ALL_05_-09.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05-09.png

נועה, שהזמינה שלט אזעקה לאופנוע
ונדרשה לבדיקה ולאישור משרד התקשורת

ORIAN_VECTOR_ALL_05_-08.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05-08.png

ליעד, שהזמין שעון יד
ונדרש בבדיקת ערך ריאלי להוכחת תשלום

ORIAN_VECTOR_ALL_05_-02.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05-02.png

רננה, שהזמינה זרעים לשתילה בגינה
ונדרשה לאישור משרד החקלאות

ORIAN_VECTOR_ALL_05_-03.png
ORIAN_VECTOR_ALL_05-03.png

קובי הקבלן, שהזמין פלס
לייזר של מקצוען

ונדרש להנפקת רישיון יבוא
מנהל תעשיות

approvments
Artboard 2.png

מסמכים שאנו שולחים לחתימת הנמען

אישורים שהנמען צריך להוציא באופן עצמאי

אישור תקן
פטור מתקן
תקשורת מסחרי

bottom of page